Arkiv och Samlingar

Arkiv

Våra arkiv är uppdelade i kategorierna nedan. Följ länkarna för att komma vidare.

Bruksarkiv

Föreningsarkiv

Övriga arkiv

Fotosamling

I Leufsta Bruksarkiv förvaras Lövsta Bygderåds fotosamling. Samlingen består av ca 3700 bilder, huvudsakligen med motiv från Lövstabruk och andra norduppländska järnbruk. För att minska slitaget på fotografierna är bilderna skannade. Originalen förvaras i omslag av syrafritt papper och besökare får i första hand titta på kopior.

Föremålsamling

Lövsta Bygderåd äger även en föremålssamling med föremål från Lövstabruk med omgivning. I dagsläget finns ca 1100 registrerade föremål.

Lövsta Bygderåd @ All Rights Reserved.